Соглашение публичной оферты

Офіційні правила проведення Акції «Розіграш iPhone X »

(далі за текстом — «Правила»)

  1. Організатор, Виконавець та мета проведення Акції

1.1 . Організатором і  виконавцем Акції є ФОП «Удовицький Сергій Валерійович» ( м. Олександрія, просп. Соборний 101, кв 124, Код ЄДРПОУ 3170804639, тел. 380668179795) (далі — «Організатор»).

1.2. Відповідальним за вручення Гарантованих Подарунків Акції є Виконавець. Всі податкові зобов’язання стосовно розповсюдження Гарантованих Подарунків Акції та всі ризики, що можуть виникати з таких дій, бере на себе Виконавець Акції.

1.3. Метою проведення Акції є просування продукції замовника, підвищення лояльності потенційних споживачів до компанії, а також інформування споживачів про якісні характеристики та споживчі властивості продукції з метою залучення нових споживачів та збільшення об’ємів продаж

1.4. Відповідно до вимог статті 634 Цивільного кодексу України стосовно договорів приєднання, а саме можливості укладання такого договору лише шляхом приєднання однієї сторони до запропонованого договору, своєю участю у Акції всі Учасники Акції свідчать і підтверджують, що ознайомлені і повністю погоджуються з умовами Правил та зобов’язуються їх виконувати.

  1. Строки проведення Акції

2.1. Строки проведення Акції: з 10 год. 00 хв. 01 сек. «01» березня 2018 року до 21 год. 59 хв.59 сек. «30» березня 2018 року включно (за київським часом).

2.2. Підведення підсумків і проведення розіграшу відбудеться  31 березня 2018 року. Час і місце проведення буде анонсовано на сторінці https://www.instagram.com/6060.com.ua

  1. Територія проведення Акції. Інформаційна підтримка Акції

3.1. Акція проводиться на всій території м.Харкова в мережі Інтернет на сторінці  Instagram (Інстаграм) за адресою https://www.instagram.com/6060.com.ua/

3.2. Детальну інформацію про Акцію можна знайти на сайті  http://6060.com.ua/iphonex/

3.3. Виконавець/Організатор може вносити зміни до цих Правил в односторонньому порядку шляхом розміщення Правил у новій редакції на сайті http://6060.com.ua/iphonex/  Якщо Учасник продовжує брати участь в Акції після внесення змін до Правил, його вважають таким, що прийняв такі зміни до Правил.

  1. Учасники Акції

4.1. В Акції можуть приймати участь виключно повнолітні (які досягли 18 років) громадяни України та іноземці  які проживають на території України, зареєстровані на  веб-сайтіhttps://www.instagram.com та належним чином та в повному об’ємі виконали всі умови даних Правил (надалі — «Учасники Акції»).

4.2. В Акції не мають права брати участь та виграти головний приз:

- працівники Організатора, Виконавця Акції та/або будь-яких інших компаній, які беруть участь в підготовці та проведенні Акції та їх близькі родичі (чоловік / дружина, діти, брати / сестри, батьки);

- особи, що не відповідають вимогам п. 4.1 даних Правил.

  1. Умови участі в Акції

5.1 Для того, щоб взяти участь в Акції та стати Учасником Акції кожна особа, яка відповідає вимогам розділу 4 даних Правил, повинна протягом Строку проведення Акції здійснити дії в наступній послідовності:

5.1.1 Для участі в Акції у соціальній мережі Instagram:

а) Зробити замовлення на сайті  http://6060.com.ua/ у період з 10 год. 00 хв. 01 сек. «01» березня 2018 року до 21 год. 59 хв.59 сек. «30» березня 2018 року включно (за київським часом) на суму не меньше 300 грн  та зберегти чек

б)  Зайти на сторінку свого персонального профілю (далі по тексту – «аккаунт») у соціальну мережу Instagram (Інстаграм) (аккаунт має бути доступний для перегляду для всіх користувачів соціальної мережі Instagram);

в) Бути підписаним або підписатися на 2 (два) аккаунти  у мережі Instagram (Інстаграм) https://www.instagram.com/6060.com.ua  и аккаунт https://www.instagram.com/Lyalya_Bounty;

г) Зареєструвати чек на сайті  http://6060.com.ua/iphonex/  вказавши свое ім'я, номер телефону і номер чеку (сумма замовлення повинна бути не меньше 300 грн.)

д) Відкрити свій персональний профіль для вільного перегляду

е) Кожна людина має право приймати участь в акції необмежену кількість разів  виконавши всі умови прописанні в данних правилах

 

Дата чеку на купівлю продукції повинна бути в період з 01.03.2018 до 30.03.2018 р.

5.2. Реєструючись для участі в Акції, згідно з п. 5.1. цих Правил та надсилаючи персональні дані заповнюючи форму на сайті http://6060.com.ua, Учасник Акції підтверджує те, що він повністю відповідає умовам п. 4.1.–4.2 цих Правил, а також надає Виконавцю свою явну добровільну згоду на обробку його персональних даних*, зазначених в аккаунті в соціальній мережі Instagram (Інстаграм)  та наданих Учасником для участі в Акції відповідно до  пунктів 5.1.1, з метою належного проведення Виконавцем Акції, зокрема в частині перевірки правильності, достовірності та коректності вказаної Учасником інформації в рамках участі в Акції, належного та повного виконання умов цього Акції, передбачених цими Правилами. Реєструючись в Акції, Учасник повністю погоджується з цими Правилами і зобов'язується неухильно їх виконувати. Беручи участь в Акції, Учасники Акції не вносять ніякої плати, пов’язаної з участю в Акції.

*Під явною добровільною згодою мається на увазі, що Учасник після ознайомлення з правилами Акції, виконав всі вимоги зазначені в п.5.1.1 та продовжує приймати в Акції участьта підтверджує свою згоду шляхом натискання клавіши «зарегистрироваться».

  1. Призовий фонд Акції:

6.1. Під 1 (одним) головним призом Акції мається на увазі: iPhone X

6.2. Заміна Головного Подарунка грошовим еквівалентом або будь-яким іншим благом не допускається.

6.6. Організатор (Виконавець) Акції не несе жодної відповідальності за будь-яку шкоду або збиток, понесені Учасником Акції внаслідок використання ним головного Подарунку

6.7. Переможець Акції зобов’язуюється прибути на вручення головного подарунку впродовж 10 днів після завершення розіграшу  та дає згоду на проведення фото та відео фіксації вручення.

  1. Інші умови отримання Подарунку

7.1. Подарунок вручаються виключно в порядку, встановленому цими Правилами. Учасник Акції не має права передати будь-яким третім особам право на отримання Подарунку

7.2. Організатор (Виконавець) Акції не несе відповідальності у разі настання форс-мажорних обставин, таких як зокрема стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру (в т.ч., але не обмежуючись, проведення антитерористичних операцій), блокади, суттєві зміни у законодавстві, що діють на території проведення Акції, інші непідвладні контролю з боку Організатора (Виконавця) Акції обставини, що підтверджується довідкою Торгово-промислової палати України, або іншим відповідним документом.

7.3. У разі неможливості вручення відповідного  подарунку належному Учаснику Акції такий Подарунок визнається незатребуваним. При цьому, такий Подарунок  не може бути затребуваним Учасником Акції повторно.

7.4. У разі виявлення неможливості вручення Подарунку , Організатор має право розпорядитися незатребуваним Подарунком на свій розсуд.  1. Інші положення

8.1. У разі виникнення будь-яких спорів стосовно тлумачення умов проведення Акції офіційним визнається тлумачення Організатора, яке є остаточним і обов’язковим для всіх Учасників Акції та не підлягає оскарженню. Рішення Організатора (Виконавця) з усіх питань, пов'язаних із проведенням Акції вважаються остаточними, такими, що не підлягають оскарженню й поширюються на всіх Учасників Акції.

8.2. Організатор (Виконавець) Акції не несе відповідальності у випадку невиконання своїх зобов’язань внаслідок надання Учасником неповних, неточних, застарілих, недостовірних персональних даних.

8.3. Приймаючи участь в Акції, кожен Учасник тим самим підтверджує свою згоду на безкоштовне використання наданої інформації, його особистих даних Організатором/Виконавцем Акції, (перелічених в п.5 цих Правил вище: прізвище, ім’я, по-батькові, контактний телефон) з маркетинговою та/чи будь-якою іншою метою методами, що не порушують чинне законодавство України (в т.ч. шляхом передачі третім особам), зокрема, на безоплатне використання його імені, прізвища, фотографії, інтерв’ю або інших матеріалів про неї/нього з рекламною/маркетинговою метою, в т.ч. право публікації (в т.ч. її імені і фотографії) в засобах масової інформації, будь-яких друкованих, аудіо - та відеоматеріалах, інтерв'ю зі ЗМІ, а також для надсилання інформації, СМС-повідомлень ,(в т.ч. рекламного характеру) про наступні активності Організатора на номер мобільного телефону/адресу, вказану Учасником при реєстрації, повідомлень тощо, без будь-яких обмежень за територією, часом та способом використання, але виключно в рамках проведення Акції і таке використання жодним чином не відшкодовуватиметься Організатором Акції та/або будь-якою третьою особою. Надання такої згоди також розглядається у розумінні ст.ст. 296, 307, 308 Цивільного Кодексу України та Закону України «Про захист персональних даних». Учасник має право в будь-який момент відмовитися від отримання СМС-повідомлень (в т.ч. рекламного характеру) про наступні активності Організатора, попередньо повідомивши Організатора про таке рішення. Усі відео- та фотоматеріали, зроблені за участю Учасників Акції, створені під час проведення Акції, та/чи у зв’язку з Акції, є власністю Організатора Акції і можуть використовуватися без будь-якого відшкодування. Учасник Акції, який став Переможцем Акції, та отримує Подарунок, погоджується фотографуватися для виготовлення графічних матеріалів без виплати їй/йому за це будь-якої винагороди. Такі особи надають свою згоду на використання їх зображень, в тому числі під час реклами Товарів Організатора. Усі права інтелектуальної власності, що виникають у зв’язку з виконанням цього пункту Правил, належать Організаторові Акції.

8.4. Ці Правила та умови можуть бути змінені та/або доповнені Організатором Акції протягом всього строку проведення Акції. Зміна та/або доповнення цих Правил та умов Акції можливі у випадку їх затвердження Організатором Акції та їх оприлюднення у тому ж порядку, що визначений для інформування про Правила та умови Акції. Такі зміни та доповнення набувають чинності з моменту опублікування, якщо інше не буде спеціально визначене безпосередньо змінами/доповненнями до цих Правил та умов.

8.5. Беручи участь в Акції, кожен Учасник свідчить і підтверджує, що він ознайомлений і повністю згоден з цими Правилами, буде їх дотримуватися, що він ознайомлений з правами, які стосуються його персональних даних, а також з тим, що його добровільно надані персональні дані є згодою на їх обробку Організатором Акції на свій розсуд будь-якими способами з маркетинговою та/або будь-якою іншою метою, що не суперечить чинному законодавству України, зокрема, виконання вимог чинного законодавства України, щодо реклами, податків, та в сфері бухгалтерського обліку, для проведення Акції згідно з офіційними правилами, підготовки статистичної інформації тощо.

8.6. Своєю участю в Акції Учасник Акції надає Організатору згоду в порядку визначеному Законом України «Про захист персональних даних», на обробку та використання його персональних даних (паспортні дані, контактний номер телефону, та інше) виключно з метою виконання вимог чинного законодавства України, щодо реклами, податків, та в сфері бухгалтерського обліку.

8.7. Права Учасника як суб'єкта персональних даних. Учасник має право:

8.7.1 на отримання відомостей про місцезнаходження Організатора як володільця/розпорядника його персональних даних;

8.7.2. вимагати від Організатора як володільця/розпорядника його персональних даних уточнення своїх персональних даних;

 

8.7.3. застосовувати передбачені законом засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних.

8.7.4. відкликати свою згоду на обробку персональних даних, надіславши відповідного листа у довільній формі на електронну адресу:Food.delivery.go@gmail.com . У випадку відкликання раніше наданої згоди персональні дані суб’єкта персональних даних будуть знеособлені та знищені в розумні строки, якщо інше не вимагається чинним законодавством України, зокрема, але не обмежуючись податковим тощо.

8.8. Обробка персональних даних Учасника може здійснюватися Організатором самостійно або може бути передана третім особам на підставі договору з умовою збереження конфіденційності.

8.9. Персональні дані Учасника Акції зберігаються в базі персональних даних «Переможці», власником і розпорядником якої є Організатор

8.10. Дана Акції не є лотереєю або послугою в сфері грального бізнесу.

8.11. Кожна людина має право приймати участь в акції необмежену кількість разів  виконавши всі умови прописанні в данних правилах